קופה רושמת ממוחשבת-ADVANPOS Q-POS - QP-1000D

עמדת קופה רושמת ממוחשבת לעבודה מוקשחת ,קופה רושמת קומקטית ביותר משולבת מסך

מגע 8.9" ,מעבד INTEL ATOM 1.6 GHZ , זיכרון 512 MB , קונן קשיח 80GB קורא מגנטי

מובנה ,מגוון י